Tietosuojakäytäntö

1. Tämä tietosuojaseloste koskee verkkokauppaamme kerättyjä ja tallennettuja henkilötietoja.
2. Tietosuojakäytäntömme voi muuttua ajoittain.
3. Kaikki olennaiset muutokset tietosuojakäytäntöömme julkaistaan verkkosivustollamme.

 

Henkilötietojen kerääminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla

  • Meille antamasi tiedot, kuten yhteystietosi ja muut tiedot, jotka jaat kanssamme verkkosivustollamme tai muiden kanavien kautta.
  • Tiedot, jotka saamme käyttäessämme sivujamme, kuten asiakastilisi kautta tai laitteellesi lähetetyt evästeet.
  • Tiedot, jotka saamme lähettäessämme osamaksuhakemusta.
  • Julkisista lähteistä peräisin olevat tiedot ja muut tiedot, jotka on toimitettu meille vastauksena hakemukseesi.

 

Verkkokauppamme voi kerätä sinulta seuraavia tietoja

  • Demografiset tiedot, kuten nimi, yhteystiedot jne.
  • Tiedot sinusta ja yrityksestäsi, kuten nimi, yrityksen tunnus jne.
  • Tietoa evästeistä, jotka liittyvät verkkosivuston www.joi.ee käyttöön.
  • Osamaksupyyntöön liittyvät asiakastilitiedot sekä muut syötetyt tiedot.

 

Kerättyjen henkilötietojen käyttö, luovutus ja muuttaminen

Yleiset säännökset

1.1. Tämä tietosuojakäytäntö säätelee henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja säilyttämisen periaatteita. Henkilötietoja käsittelee ja tallentaa OÜ Zlimline Grupp, joka on henkilötietojen rekisterinpitäjä (jäljempänä rekisterinpitäjä).

1.2. Tässä tietosuojaselosteessa rekisteröity on asiakas tai muu luonnollinen henkilö, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

1.3. Tietosuojakäytännön tarkoituksia varten asiakas on kuka tahansa, joka ostaa tavaroita tai palveluita rekisterinpitäjän verkkosivustolta.

1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa lainsäädännön mukaisia tietojenkäsittelyn periaatteita, muun muassa rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja laillisesti, oikeudenmukaisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön säännösten mukaisesti.

 

Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja säilyttäminen

2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot kerätään sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta.

2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity myöntää rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallita henkilötietoja tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin, joita rekisteröity jakaa suoraan tai välillisesti rekisterinpitäjän kanssa ostaessaan tavaroita tai palveluita verkkosivustolta.

2.3. Rekisteröity on vastuussa siitä, että hänen toimittamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä. Väärien tietojen tietoinen lähettäminen katsotaan tietosuojakäytännön rikkomiseksi. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan rekisterinpitäjälle välittömästi toimitettujen tietojen muutoksista.

2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille rekisteröidyn väärien tietojen toimittamisesta.

 

Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1 Etu- ja sukunimi;

3.1.2 Syntymäaika;

3.1.3 Puhelinnumero;

3.1.4 Sähköpostiosoite;

3.1.5. Toimitusosoite;

3.1.6 Pankkitilin numero;

3.1.7. Maksukortin tiedot;

3.2. Edellä mainitun lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavilla julkisissa rekistereissä.

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja f alakohta:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;
b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä ennen sopimuksen tekemistä;
c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjää koskevan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;
f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi jos tällaiset edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, joita varten henkilötietoja on suojeltava, syrjäyttävät tällaiset edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.
3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaisesti:

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – vaarattomuus ja turvallisuus

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilausten käsittely

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 10 vuotta.

3.4.3. Käsittelyn tarkoitus – verkkokauppapalvelujen toiminnan varmistaminen

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 10 vuotta.

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 10 vuotta.

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – rahoitustoiminta, kirjanpito

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti

3.4.6. Käsittelyn tarkoitus – kaupan pitäminen

Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 10 vuotta.

3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille tietojenkäsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiriyrityksille, siirtopalveluja tarjoaville yrityksille Rekisterinpitäjä on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjä välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.

3.6. Käsitellessään ja tallentaessaan rekisteröidyn henkilötietoja rekisterinpitäjä toteuttaa organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä varmistaakseen, että henkilötiedot on suojattu vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, paljastamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, mutta enintään 15 vuotta.

 

Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa ja tutkia niitä.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai korjata virheellisiä tietoja.

4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

4.5. Oikeuksiensa käyttämiseksi rekisteröity voi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa info@joi.ee

4.6. Oikeuksiensa suojaamiseksi rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuojan tarkastuslaitokselle.

 

Loppusäännökset

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY (yleinen tietosuoja-asetus), Viron tasavallan henkilötietolain sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädännön kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) mukaisesti.

5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille verkkosivuston www.joi.ee kautta.

Ostoskärry